اين شور بي پايان چيست                    اين قرار بي سامان چيست

         اين وصل هجران چيست                    اين ديده گريان چيست

         اين دور نزديك چيست                       اين يار شيرين كيست

         اين درد بي درمان چيست                   اين درد زبراي چيست

         اين سوز و گداز چيست                     اين شور و نواي كيست

         اين اتش و فراق شعله ايست                اين شعله بي امان شعله ايست

         اين شمع فروزان است                      اين درد هجران است

         اين بال بي پر است                          اين حوز بي آب است

          اين نور شوق است                          اين وصل نور است    

           اين ياد خالق است                           اين دارالباقي است

          اين شور بي پايان است                      گوش گيرعلي بي پايان استتاريخ : یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥ | ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()