شرکت امنیتی ترندمیکرو موفق به شناسایی طیف بسیار وسیعی از تهدیدات سایبری مرتبط با بازی های المپیک 2012 لندن شده است که بخش وسیعی از کاربران و علاقه مندان این بازی ها را در معرض خطر جدی قرار داده است .