بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

این بار برای شما حروف ابجد و طرز بدست آوردن عدد اسامی را باری شما نوشتم امیدوارم برای جالب باشد.

در زبان عربی ما 28 حرف داریم که آنها را به نام حروف ابجد می شناسند. این حروف در زیر بیان شده که به هر کدام از حروف، عددی نسبت داده می شود (به صورت زیر) برای بدست آوردن عدد اسم مورد نظر با معروف ترین عدد یعنی 110 که متعلق به اسم علی است مثالی زده شده است 

ابجد:        ا-1  ،    ب-2    ،   ج-3   ،   د-4

(ادامه حروف در ادامه مطالب)

 


هوز:         ه-5   ،       و-4   ،    ز-7

حطی:       ح-8  ،     ط-9  ،     ی-10

کلمن:      ک-20   ،     ل-30   ،      م-40  ،     ن-50

سعفض:    س-60  ،     ع-70  ،     ف-80   ،    ض-90

قرشت:     ق-100   ،      ر-200  ،      ش-300   ،     ت-400

ثخذ:        ث-500   ،    خ-600   ،    ذ-700

صظغ:      ص-800   ،    ظ-900   ،    غ-1000

 

برای بدست آوردن عددابجد نام مورد نظر ابتدا عدد هر حرف نام مورد نظر را بدست آورده(با توجه به ترتیب بالا) سپس تمامی اعداد را با هم جمع کنید.

مثال1:

مجید:   م=40  ،  ج=3  ،  ی=10  ،  د=4

40+3+10+4=57

حروف ابحد نام مجید عدد 57 است

مثال2:

علی:   ع=70  ،   ل=30    ،   ی=10

70+30+10=110

حروف ابحد نام علی عدد 110 است

نکته: اگر نام شما یکی از حروف فارسی گچپژ را داشت باید به جای گ-ک، چ-ج ، پ-ب ، ژ-ز را در نظر بگیرید.

حالا عدد حروف ابجد نام خود را پیدا کنید تاريخ : پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸ | ۳:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : آقای آبی | نظرات ()