زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست

                                                         در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

در طریقت هر چه پیش سالک آیدخیر اوست

                                                         در صراط مستقیم ایدل کسی گمراه نیست

تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند

                                                          عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست

چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش

                                                       زین معما ،هیچ دانا در جهان آگاه نیست

این چه استغناست یارب وین چه قادرحکمتست

                                                      کاین همه زخم نهان هست ومجال آه نیست

صاحب دیوان ما گوئی نمی داند حساب

                                                      کاندرین طغرانشان جستهً لله نیست

هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو

                                                     کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست

بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود

                                                    خودفروشان را بکوی می فروشان راه نیست

هر چه از قامت ناساز بی اندام ماست

                                                    ورنه تشریف توبر بالای کس کوتاه نیست

بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است

                                                    ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

حافظ ار بر صدر ننشیند زعالی مشربیت

عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست

علاقه مندان می توانند وضعیت و چگونگی رویت هلال

ماه رمضان(١۴٢٩ه ق١٣٨٧ه ش)  را در این سایت مشاهده نمایند.

http://www.helalemah.irتاريخ : دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧ | ٥:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : | نظرات ()